නව උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීමේ පළමු කණ්ඩායම පුහුණු වැඩ සටහන හෝල් ඩි ගෝල් ශාලාව
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේ මණ්ඩල නව කාර්යාලය විවෘත කිරීම
බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිලසෙවන කාර්යාල 05ක් ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත්විය.
ගං වතුර සහ තද සුලං හේතුවෙන් හානියට පත් බෝපේ පෝද්දල සහ අක්මිමිණ පීඩාවට පත් පවුල් 38ක් සඳහා මිලියන 2.1 ක ආපදා හානි මුල්‍යාධාර ප්‍රධානය අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය
දකුණු නාවුක ප්‍රදේශ භාර ආඥාපති රියාද් අද්මිරාල් එස් එම් ඩි එන් සමරවිර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා හමුවීම
නාගොඩ,හබරාදූව,අක්මීමන ආපදා චෙක්පත් බෙදා දීම

News & Events

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ඔක්තෝම්...

Annual transfers -2019

List of internal annual transfers (Development Off...

ලංසු සඳහා ආරාධනාව

ලංසු සඳහා ආරාධනාව

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්